v/ Klovbeskærer Oluf Iversen  mobil  +45 20 87 31 63

Jeg tilbyder spalterilning til kvæg og grise gulve. Derudover tilbyder jeg også klovbeskæring og gratis klovregistrering.

Jeg har 8 års erfaring i spalterilning

Jeg kører over hele landet. Og hvis det er nødvendigt tager jeg campingvognen med og overnatter på stedet

 

Gulv og stald typer

Det kaldes spalterilning, men jeg i skærer riller i alle typer beton gulv, både spalter fast gulv, som bla. Perstrupgulv, på opsamlings pladser og nogle steder endda også ind gennem malke stalden.

Jeg har rilleskåret gulv i flere svine- og so-stalde her er tilbagemeldingerne meget positive.

Jeg har valgt at skære rillerne med en rille afstand på 9 mm. Denne afstand er med succes blevet brugt i flere år i Holland.

Erfaringen blandt klovbeskærere,  men også dyrlæger og konsulenter fortæller at denne afstand giver den bedste skridsikring for dyrene, jeg skærer selvfølgelig gerne rillerne med større afstand hvis det ønskes men det kan ikke anbefales, da det er kanterne på rillerne der virker som skridsikring. Jo flere riller jo flere kanter og dermed bedre skridsikring.

Mine erfaringer, ved klovbeskæring af køer der går på rilleskåret gulv, samterfaringer fra mange andre klovbeskærere, gør at jeg af hensyn til klovene, fortsat vil anbefale lille rille-afstand. Det giver både gode klove samt den bedste skridsikring.

Farmtesten Rilleskæring af gulv i kvægstalde anbefaler lille rilleafastand for bedre skridsikring, samme test bekræfter, at der kun er positive erfaringer med klovene på gulv skåret med lille rilleafastand.

Rilleafstand

Jeg kan skære rillerne i den brede, med den afstand det ønskes, da det kun er et spørgsmål om hvordan jeg samler tromlen. Jeg vil gerne henvise til Farmtest i rilleskæring, samtidig med min rilleafstand giver maksimal skridsikring.

Spalterilning fordi:

  • Rilleskårne spalter giver køerne en bedre benstilling.
  • En bedre benstilling giver mere korrekt slid på klovene. og dermed mindre klovproblemer
  • Kørerne kan færdes mere afslappet
  • Køerne vil igen vise brunst.
  • Spalterilning holder længere end spaltefræsningen eller rillefræsning
  • De klovbeskærer jeg har talt med anbefaler lille rilleafstand for optimal skridsikring

Priser:

Spalterilning.
Ko stalde
32,- kr pr m2 med 9 mm rille afstand.

Svine stalde
35,- kr pr m2 med 9 mm rille afstand.

Diagonalt
+3,- kr pr m2 med 9 mm rille afstand.

Start gebyr fra 400 kr + evt bro afgift Sjælland dog 1500 kr